محمدرضا شفاعتی

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود

محدوده زمانی و مکانی طرح ترافیک

زمان: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 الی 19

  • شمال: از تقاطع کارگر با فاطمی، از شهید مطهری تا تقاطع ترکمنستان.
  • جنوب: خیابان شوش، حد فاصل میدان راه آهن تا تقاطع 17 شهریور.
  • شرق: خیابان هفده شهریور، مازندران، سپاه، شریعتی، ترکمنستان.
  • غرب: از میدان راه آهن به سمت خیابان کارگر تا تقاطع فاطمی.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.