محمدرضا شفاعتی

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود

مزایای کسب و کار الکترونیک

  • نزدیک شدن ارتباطات
  • دستیابی به بازارهای جدید
  • افزایش میزان فروش و سود
  • حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ
  • چاپ، بروشور و کاتالوگ
  • کاهش هزینه های معاملاتی و تدارکاتی
  • بهبود مدیــریت بر روابط مصرف کننده، عرضه کننده و کارکنان
  • کاهش آلودگی محیط زیست، ترافیک و ازدحام

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.